03:02 PM 20/09/2016  Lượt xem: 7837
Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.

 05:02 AM 20/07/2015  Lượt xem: 9203
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn liên quan; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 09:09 AM 03/04/2015  Lượt xem: 8717
Thực hiện Nghị định số 63 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 551/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 12 năm 2014 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

 10:29 AM 13/11/2014  Lượt xem: 9003
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Ngày 31/10/2014, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã phê duyệt Kế hoạch số 1198/KH-UBDT về việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) của UBDT trong quý IV năm 2014.

 10:23 AM 13/11/2014  Lượt xem: 8416
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBDT, ngày 17/10/2014, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2014, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho gần 30 học viên là công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

 09:21 AM 24/09/2014  Lượt xem: 8621
Ngày 18/9 và 19/9/2014, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về Tài liệu hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư thuộc phạm vi của Đề án 896. Đây là hoạt động hỗ trợ nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 6244
Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 bước đầu đã có kết quả. Đến nay, 62 huyện nghèo đã có 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, ở nhiều thị trường khác nhau. Thu nhập của lao động đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình và địa phương.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700