Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc

04:01 PM 08/01/2019 |   Lượt xem: 9081 |   In bài viết | 

TT

Mã hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hồ sơ tải về

1

 

29/11/2013

GIẤY CHỨNG NHẬN 
 

Tải về

2

STCL

10/09/2012

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Tải về

3

 

04/10/2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Tải về

4

 

10/09/2013

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tải về

I

QUY TRÌNH CỦA LÃNH ĐẠO

1

QT01-LĐ

10/09/2012

Họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Lãnh đạo

Tải về

II

QUY TRÌNH BAN CHỈ ĐẠO

1

QT01-ISO

10/09/2012

Kiểm soát tài liệu

Tải về

2

QT02-ISO

10/09/2012

Kiểm soát hồ sơ

Tải về

3

QT03-ISO

10/09/2012

Đánh giá nội bộ

Tải về

4

QT04-ISO

10/09/2012

Kiểm soát sự không phù hợp

Tải về

5

QT05-ISO

10/09/2012

Hành động khắc phục

Tải về

6

QT06-ISO

10/09/2012

Hành động phòng ngừa

Tải về

III

QUY TRÌNH CỦA VĂN PHÒNG

1

QT01-VP

10/09/2012

Quản lý văn bản đến

Tải về

2

QT02-VP

10/09/2012

Mua sắm, cấp phát và quản lý vật tư, trang thiết bị tài sản văn phòng

Tải về

3

QT03-VP

10/09/2012

Xây dựng chương trình công tác của Ủy ban Dân tộc

Tải về

4

QT05-VP

10/09/2012

Tổ chức hội nghị hội thảo

Tải về

5

QT06-VP

10/09/2012

Xử lý kiến nghị của các địa phương, cử tri và quốc hội

Tải về

6

QT07-VP

10/09/2012

Tổ chức các chuyến đi công tác của Lãnh đạo UBDT đến địa phương

Tải về

7

QT08-VP

10/09/2012

Thanh toán và quản lý chứng từ kế toán

Tải về

8

QT09-VP

10/09/2012

Xét đề nghị khen thưởng

Tải về

9

QT10-VP

10/09/2012

Xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

Tải về

IV

QUY TRÌNH CỦA THANH TRA

1

QT01-TTr

30/07/2012

Tổ chức cuộc thanh tra

Tải về

2

QT02-TTr

30/07/2012

Tiếp công dân

Tải về

3

QT03-TTr

30/07/2012

Giải quyết khiếu nại

Tải về

4

QT04-TTr

30/07/2012

Giải quyết tố cáo

Tải về

V

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

1

QT01-CS

10/09/2012

Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tải về

VI

VỤ HỢP TÁC QUỐC TÊ

1

QT01-HTQT

10/09/2012

Cử đoàn ra, đón đoàn vào và tổ chức tiếp khách nước ngoài

Tải về

VII

VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1

QT01-KHTC

10/09/2012

Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách hàng năm

Tải về

2

QT02-KHTC

10/09/2012

Thẩm đinh, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Tải về

3

QT03-KHTC

10/09/2012

Phê duyệt kế hoạch và kiểm tra công tác đầu thầu

Tải về

4

QT04-KHTC

10/09/2012

Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc và địa bàn vùng dân tộc

Tải về

XIII

VỤ PHÁP CHẾ

1

QT01-PC

10/09/2012

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tải về

2

QT02-PC

10/09/2012

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tải về

IX

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

QT01-TCCB

01/07/2012

Nâng lương thường xuyên

Tải về

2

QT02-TCCB

01/07/2012

Quy hoạch cán bộ

Tải về

X

VỤ TỔNG HỢP

1

QT01-BCTH

02/7/2012

Báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất

Tải về

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700