Tọa đàm lấy ý kiến đối với Tài liệu rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi Đề án 896

09:21 AM 24/09/2014 |   Lượt xem: 8646 |   In bài viết | 
 Tham dự tọa đàm có đại diện của các Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì buổi tọa đàm.

Mục tiêu, ý nghĩa của Đề án 896 là nhằm đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế; đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển Chính phủ điện tử nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội..

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết hiện nay Đề án đang trong giai đoạn I với nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư; hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ văn bản QPPL để thực thi các phương án đơn giản hóa. Thực hiện nhiệm vụ này, các Bộ, ngành về cơ bản đã hoàn thành giai đoạn hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư. Theo đó, đã hệ thống được khoảng 2.700 TTHC, 68 Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Để thực hiện giai đoạn rà soát TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thì việc xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn rà soát là cần thiết.

Bộ tài liệu hướng dẫn rà soátgồm hai phương án. Phương án 1, hướng dẫn rà soát tập trung vào đánh giá sự cần thiết của TTHC và đánh giá các bộ phận cấu thành của TTHC, trong đó với giả định có thể khai thác các thông tin cơ bản của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể bớt thành phần hồ sơ, mẫu đơn tờ khai, thay đổi cách thức giải quyết, rút ngắn thời gian giải quyết, văn bản cần sửa đổi, bổ sung…Phương án 2, hướng dẫn rà soát theo quy định tại  Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, trong đó sẽ đánh giá toàn diện TTHC về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và bổ sung thêm nội dung rà soát trên cơ sở giả định có thể khai thác thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ giảm bớt được những bộ phận nào của TTHC.

 

Đại diện Bộ Giao thông vận tải tham gia ý kiến tại buổi Tọa đàm

Các đại biểu tham dự tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận về ưu điểm, nhược điểm và nội dung cụ thể của hai phương án. Theo phương án 1 là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện nhân lực, tài chính của các Bộ, ngành hiện nay và tập trung vào mục tiêu của Đề án 896 muốn hướng tới, song TTHC chưa được rà soát một cách tổng thể về tính hợp lý, hợp pháp. Theo phương án 2 sẽ đảm bảo việc rà soát TTHC ở tất cả các phương diện như sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ, đồng thời bổ sung nội dung rà soát trên cơ sở giả định có thể khai thác thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuy nhiên, phương án này cũng đặt ra yêu cầu về mặt thời gian, nhân lực, tài chính và nội dung rà soát quá rộng. Đối với nội dung cụ thể của biểu mẫu rà soát, một số đại biểu đề xuất bổ sung nội dung mô tả kết quả của việc rà soát, bổ sung biểu mẫu và hướng dẫn về tính toán chi phí tuân thủ TTHC, đề xuất cách thức rà soát đối với các thủ tục xử lý vi phạm hành chính…


Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng, Cục kiểm soát TTHC  kết luận buổi Tọa đàm

Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Văn Lâm đã giải đáp một số ý kiến của đại biểu và đề nghị nhóm soạn thảo tài liệu rà soát tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn rà soát theo hướng việc rà soát phải phù hợp với các điều kiện hiện có và kết quả rà soát phải nhằm đạt được mục tiêu mà Đề án 896 muốn hướng đến.

Nguyễn Trà My Phòng KSTTHC Khối Nội chính

Tin khác