Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ Ủy ban Dân tộc

10:23 AM 13/11/2014 |   Lượt xem: 8417 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBDT, ngày 17/10/2014, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2014, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho gần 30 học viên là công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế khẳng định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị nhằm góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác pháp chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ trong tình hình mới.
 
Tại Hội nghị, các học viên đã được tập huấn các chuyên đề về kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do 02 báo cáo viên pháp luật là đồng chí Phan Hồng Thủy và đồng chí Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc trình bày. Hội nghị cũng dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn xung quanh các chuyên đề trên.
 

                                                                                               Báo cáo viên trình bày tại Hôi nghị

 

 Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc của các học viên và khẳng định, Hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp, các bài giảng là những nội dung rất quan trọng, thiết yếu đối với các học viên và quán triệt các học viên cần tiếp tục nghiên cứu tài liệu, nâng cao hiệu quả trong công tác và tham mưu thực hiện tốt nhiêm vụ được giao. 

 

                                                                Đ/c Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

Nguyễn Chí Tuấn

Tin khác