09:56 AM 28/08/2018  Lượt xem: 8181

 02:43 PM 28/11/2016  Lượt xem: 19567
Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho cán bộ, công chức, viên chức các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

 09:36 AM 23/11/2016  Lượt xem: 9971
Ngày 22/11, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế UBDT chủ trì phối hợp với một số Vụ, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu soạn thảo văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBDT.

 09:30 AM 03/10/2016  Lượt xem: 1029

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700