Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

09:36 AM 23/11/2016 |   Lượt xem: 11013 |   In bài viết | 

Báo cáo viên của Bộ Tư Pháp trình bày nội dung tập huấn.

Tham dự Lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế và 25 công chức của các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc; các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp.

Tại lớp tập huấn, đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp hướng dẫn về các kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản và kiểm soát thủ tục hành chính, gồm các chuyên đề: Những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quy trình xây dựng, thông qua chính sách); một số quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; một số quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đánh giá tác động thủ tục hành chính và hệ thống quản lý, đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Thông qua lớp tập huấn, công chức sẽ được nâng cao hơn nữa các kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; nâng cao chất lượng tham mưu trong xây dựng văn bản; đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng trong soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của UBDT.

Kim Thu

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700