Liệu sau khi Đề án 30 kết thúc thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hay không?

09:09 AM 15/12/2011 |   Lượt xem: 5888 |   In bài viết | 

Về cơ bản, sau Đề án 30, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính sẽ có nhiều thuận lợi hơn dựa trên cơ sở:

- Tất cả các thủ tục hành chính đã được công khai, minh bạch tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân.

- Rất nhiều thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người dận, doanh nghiệp qua đó sẽ giảm rất nhiều gánh nặng về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (tỷ lệ đơn giản hóa đạt 88%) theo hướng có lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Các thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo, đến khâu ban hành và thực hiện trên thực tế cuộc sống thông qua hoạt động của hệ thống các cơ quan kiểm soát sẽ đảm bảo cho tính bền vững của Đề án.

- Người dân và doanh nghiệp có quyền gửi phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ thực hiện thủ tục hành chính, về các quy định hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 20 và Nghị định số 63 của Chính phủ.

Tuy nhiên, để loại bỏ triệt để các nhũng nhiễu cần có sự tham gia tích cực, phát huy vai trò giám sát, vai trò xây dựng, hoạch định chính sách của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các chính sách cải cách khác như: chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức (lương, thưởng,…), chế tài, …

Theo thutuchanhchinh.vn

[TT: N.Q.K]

Tin khác