Ủy ban Dân tộc sơ kết 6 tháng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

03:04 PM 20/09/2016 |   Lượt xem: 13394 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT cơ quan UBDT; các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị qua hệ thống họp trực tuyến.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày 2 dự thảo báo cáo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

Đối với việc thi hành Luật CNTT, trong 10 năm qua thực thi Luật, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo Vụ, đơn vị cùng với ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, việc ứng dụng CNTT đã được đẩy mạnh, đặc biệt là trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Ứng dụng CNTT tại cơ quan có bước phát triển mạnh mẽ và tạo môi trường làm việc thuận lợi, phục vụ công tác nghiên cứu, hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban và các đơn vị trực thuộc; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại Ủy ban đều được trang bị máy tính  kết nối mạng tốc độ cao.

Song song với việc sử dụng mạng thông tin nội bộ, UBDT đã chú trọng lắp đặt các hệ thống tường lửa và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; sử dụng phần mềm quét, lọc thư rác trong hệ thống thư điện tử sử dụng tại cơ quan; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được cấp hòm thư điện tử và thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử trong công việc ở mức cao, hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử ngày một tăng; công tác tin học hóa hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng được quan tâm chú trọng; hầu hết các văn bản hàng ngày của UBDT đều được luân chuyển trên môi trường mạng thông qua hệ thống điều hành tác nghiệp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoạt động ứng dụng CNTT trong 6 tháng đầu năm 2016 tại cơ quan UBDT có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan; Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành các văn bản, quy chế, đưa nội dung báo cáo đánh giá ứng dụng CNTT vào trong các cuộc họp giao ban hàng tuần của Lãnh đạo Ủy ban và cung cấp Bản tin tham khảo (do Trung tâm Thông tin thực hiện) phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc địa phương.

Việc xây dựng những hệ thống thông tin đã thực sự đem lại hiệu quả và tiện ích cho Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị; việc triển khai hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản, điều hành phục vụ trao đổi và xử lý văn bản điện tử đã tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính, thời gian đi lại, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành mọi nơi, mọi lúc, đồng thời từng bước thúc đẩy công tác cải cách hành chính; Cổng Thông tin điện tử được đầu tư nâng cấp nhằm cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích phục vụ các cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Năm 2015, xếp hạng ứng dụng CNTT của UBDT so với các Bộ, ngành đã có nhiều cải thiện so với các năm trước. Vị trí xếp hạng của UBDT là 17/25. Trong đó nhiều nhóm chỉ số xếp hạng cao so với các Bộ, ngành khác.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đến hết 6 tháng đầu năm 2016, chỉ có một số hệ thống được đầu tư hết giai đoạn 1, một số dự án không được đầu tư hoặc đầu tư ít nên phải chuyển sang giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện tiếp; các chỉ số quan trọng liên quan đến công cụ, dụng cụ để ứng dụng CNTT (hạ tầng trang thiết bị, phần mềm) của UBDT còn thấp so với các Bộ, ngành, cụ thể như: Máy tính của cán bộ, công chức, viên chức cấu hình thấp, không đảm bảo triển khai ứng dụng, nhiều máy đã sử dụng gần 10 năm vẫn chưa được thay thế; một số đơn vị chưa được kết nối mạng riêng đến trụ sở Ủy ban; đường truyền mạng, hệ thống bảo mật, an toàn thông tin còn nhiều hạn chế; tỷ lệ cán bộ chuyên trách được đào tạo về CNTT chưa cao, chủ yếu được đạo tạo cơ bản tại các trường trong nước, không có chứng chỉ quốc tế về CNTT; thủ tục hành chính chưa được tin học hóa ở mức cao; xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 05 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020,  phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2016 hoạt động ứng dụng CNTT tại UBDT tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký. Tăng cường ban hành các văn bản ứng dụng CNTT trong cơ quan (Triển khai, cụ thể hoá các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành; xây dựng Chính sách ưu đãi cho công chức, viên chức chuyên trách làm CNTT; ban hành bộ tiêu chí xếp hạng ứng dụng CNTT theo khung xếp hạng hằng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền hình; Quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu, Quy định hỗ trợ kỹ thuật...). Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan UBDTgiai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan UBDT năm 2016, trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ đầu tư về ứng dụng CNTT năm 2016, gồm: Nâng cấp Cồng Thông tin điện tử, Bộ CSDL dân tộc, CSDL thống kê về KT-XH 53 DTTS. Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan UBDT năm 2017. Hướng dẫn các Vụ, đơn vị đầu tư mua sắm các trang thiết bị CNTT, đảm bảo an toàn thông tin và các quy định khác. Tăng cường công tác đánh giá, xếp hạng, công bố xếp hạng ứng dụng CNTT các Vụ, đơn vị đảm bảo tính thống nhất, khách quan. Tăng cường đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cũng đã công bố báo cáo xếp hạng ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Góp ý cho các dự thảo báo cáo, đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT và nâng cao vị trí xếp hạng ứng dụng CNTT của UBDT so với các Bộ, ngành. Các ý kiến đề nghị, đối với nhiều trường hợp công chức, viên chức và người lao động do đặc thù công việc phải đi công tác xa, lâu ngày nên ít hoặc không sử dụng các ứng dụng, phần mềm của Ủy ban thì không đưa vào đánh giá tính điểm xếp hạng ứng dụng CNTT; thường xuyên cập nhật các thông tin về các chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số của các Bộ, ngành và địa phương lên Cổng Thông tin điện tử; nêu lên những hạn chế trong việc ứng dụng CNTT tại các Vụ, đơn vị và đưa ra các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm; cung cấp số liệu thống kê về việc sử dụng Thư điện tử và Hệ điều hành tác nghiệp của công chức, viên chức cho lãnh đạo các Vụ, đơn vị nắm được để quán triệt trong đơn vị mình; cần đầu tư, nâng cấp, thay thế đối với các thiết bị, máy tính đã quá cũ, không đảm bảo cho hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị Trung tâm Thông tin, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, trong đó cần nhấn mạnh tới những kết quả đã đạt được trong hoạt động ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm; đưa ra những biện pháp giải quyết các khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT và nâng cao ví trí xếp hạng ứng dụng CNTT so với các Bộ, ngành khác

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, cần đẩy mạnh cập nhật thông tin, ứng dụng CNTT trong cơ quan; tích cực sử dụng Thư điện tử, Hệ điều hành tác nghiệp của cơ quan; Trung tâm Thông tin hỗ trợ, hướng dẫn các Vụ, đơn vị  khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn; kết nối với Ban Dân tộc các tỉnh và gửi văn bản yêu cầu các Ban Dân tộc sử dụng Thư điện tử của cơ quan UBDT trong trao đổi công việc để đảm bản an toàn thông tin và tiện cho việc trao đổi thông tin cũng như gửi công văn, văn bản; các Vụ, đơn vị tăng cường phối hợp với Trung tâm Thông tin trong triển khai ứng dụng CNTT tại Vụ, đơn vị mình; Trung tâm Thông tin xây dựng quy chuẩn về cấu hình máy tính, thời gian sử dụng tối đa và các phần mềm cài đặt cho máy tính của các Vụ, đơn vị để có cơ sở nâng cấp, thay thế thiết bị, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn; Ban Chỉ đạo tích cực, gương mẫu trong triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ quan.

Sơn Nam

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700