Ủy ban Dân tộc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

03:04 PM 20/09/2016 |   Lượt xem: 3269 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã trình bày dự thảo báo cáo hướng dẫn xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 (Kế hoạch 2017) của UBDT.

Việc xây dựng Kế hoạch 2017 nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất và cải thiện đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); tăng cường củng cố chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc; đảm bảo an ninh biên giới chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội vùng DTTS&MN; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Yêu cầu của việc xây dựng Kế hoạch năm 2017 là phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của UBDT, đảm bảo tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng các quy định pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chỉ ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2017 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Chủ động dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách, nhiệm vụ mới khi được cấp có thẩm quyền quyết định; Kế hoạch 2017 được xây dựng trên nguyên tắc thống nhất, công khai, minh bạch, hiệu quả, sự phối hợp đồng bộ giữa các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và giữa UBDT với các Bộ, ngành liên quan, đảm bảo thống nhất trong phân bổ nguồn lực từ NSNN đúng quy định pháp luật hiện hành, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo hướng dẫn xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đồng thời đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của các Vụ, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị phải quan tâm đối với việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách đặc biệt là kế hoạch chi không thường xuyên.

Các Vụ, đơn vị nghiên cứu các lĩnh vực được phân công phụ trách để bảo vệ kế hoạch với Vụ Kế hoạch Tài chính. Văn phòng Ủy ban bố trí kế toán làm việc tại Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn được thuận lợi. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng dự toán để làm việc với Bộ Tài chính (đặc biệt là kế hoạch chi không thường xuyên), đề xuất việc tăng kinh phí cho vận hành quản lý tòa nhà trụ sở khi mới hoàn thành. Các Vụ, đơn vị có liên quan rà soát lại tất cả các kế hoạch như: Tiếp khách quốc tế, tiếp người có uy tín, chính sách phát triển nguồn nhân lực và các nhiệm vụ được giao khác để đề xuất nguồn kinh phí chi cho phù hợp.

Huyền Trang - Sơn Nam

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700