Sơ kết công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2016

03:15 PM 20/09/2016 |   Lượt xem: 3982 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC); bộ phận thường trực tham mưu công tác CCHC của Ủy ban; chuyên viên phụ trách Công tác CCHC, QCDC của các vụ, đơn vị. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của UBDT.

Theo Báo cáo sơ kết, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt được kết quả tích cực, thể hiện rõ sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức (CCVC), đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các vụ, đơn vị trong việc thực hiện công tác CCHC, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong các cuộc họp giao ban của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ kế hoạch CCHC năm 2016 của UBDT, cơ bản các vụ, đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; 100% vụ, đơn vị thuộc Ủy ban đã thành lập các Tổ CCHC, phân công lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều Vụ, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chi bộ và tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt, họp bàn thống nhất việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Một số Vụ, đơn vị đã ban hành nghị quyết về triển khai công tác CCHC gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CCVC và người lao động đối với công tác CCHC, chấp hành tốt nội quy, quy chế và thực thi công vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác thực hiện QCDC, trong 6 tháng đầu năm, những nội dung của QCDC đã được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ CCVC và người lao động trong cơ quan. Việc phát huy quyền làm chủ của CCVC và người lao động luôn được bảo đảm; trong quá trình giải quyết các chính sách, chế độ, nhất là trong công tác cán bộ thể hiện sự công khai, minh bạch; bảo đảm lợi ích của người lao động; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giữ gìn kỷ cương trong cơ quan, từ đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2016, UBDT định hướng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC và QCDC cơ sở đã được phê duyệt, trong đó tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ CCHC, gồm: Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và 7 nhiệm vụ thực hiện QCDC cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 2 báo cáo và tham gia đóng góp các ý kiến để hoàn thiện nội dung 2 bản báo cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đánh giá cao tổ giúp việc của các Vụ, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác CCHC và QCDC cơ sở. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng nhấn mạnh: CCHC là một nhiệm vụ rất quan trọng  trong công cuộc hội nhập và phát triển. Công tác CCHC và QCDC tại các Vụ, đơn vị đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; nhận thức của cán bộ CCVC, người lao động đã có nhiều đổi mới.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC và thực hiện QCDC của UBDT trong 6 tháng cuối năm 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC và kế hoạch QCDC năm 2016 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ban hành, trong đó phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh và nghiêm túc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBDT; tiến hành triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch CCHC và QCDC năm 2016 tại các vụ, đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các Vụ, đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để cùng với Lãnh đạo Ủy ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ về CCHC và thực hiện QCDC trong 6 tháng cuối năm.

 

Ngọc Ánh

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700