Đề nghị cho biết những cải cách nổi bật của Đề án 30?

08:54 AM 15/12/2011 |   Lượt xem: 5754 |   In bài viết | 

Có thể điểm qua một số cải cách nổi bật của Đề án 30 như sau:

1. Cải cách trong lĩnh vực thuế: (1) các thủ tục về hóa đơn đã được cải cách theo hướng cho phép các doanh nghiệp được tự in hóa đơn và thay vì đăng ký, doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Bộ Tài chính khi phát hành và sử dụng mẫu hóa đơn tự in giúp tiết kiệm gần 400 tỷ đồng/năm; (2) đối với các thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế: việc phân loại đối tượng để giảm tần suất kê khai thuế và nộp thuế cho phù hợp sẽ giúp tiết kiệm 1.068 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp;

2. Cải cách trong lĩnh vực hải quan, thực hiện cải cách đối với nhóm thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu được hiện đại hóa bằng việc mở rộng khai hải quan điện tử, triển khai cơ chế một cửa quốc gia kết nối các bộ, ngành; thay “đăng ký” thành “thông báo” đối với một số thủ tục như “đăng ký hợp đồng gia công”, “đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức”, “đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”. Những cải cách này góp phần tiết kiệm 565 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp.

3. Cải cách trong lĩnh vực xây dựng, bãi bỏ quy định về việc thu phí xây dựng, bãi bỏ quy định về "thời hạn có hiệu lực khởi công" của giấy phép xây dựng, qua đó bãi bỏ việc gia hạn giấy phép xây dựng giúp cắt 1.400 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhóm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

4. Cải cách trong lĩnh vực tư pháp, đề xuất bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản sẽ giúp tiết kiệm 2.708 tỷ đồng/năm và rút ngắn quá trình hoàn tất các giao dịch về bất động sản.

5. Cải cách trong lĩnh vực lao động-thương binh-xã hội: giảm dần sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của doanh nghiệp như loại bỏ thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp sẽ giúp tiết kiệm 163 tỷ đồng/năm.

6. Cải cách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: thay đổi quy trình giải quyết, kiến nghị không để lại 2% kinh phí chi ốm đau, thai sản tại đơn vị sử dụng lao động, giao cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giảm gánh nặng giải quyết chế độ của đơn vị sử dụng lao động, tiết kiệm được trên 319 tỷ đồng/năm.

7. Cải cách trong lĩnh vực công an, đối với thủ tục cấp mới đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cùng với việc giảm thời gian thực hiện, đã phân công rõ trách nhiệm cho cơ quan Công an trong việc cà số khung số máy thay vì để người dân phải làm như trước đây đã góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm cho người dân 496 tỷ đồng/năm. Đối với thủ tục cấp chứng minh nhân dân, đã thiết kế lại nội dung và thể thức mẫu đơn, tờ khai, phân loại và rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp mới CMND theo từng địa bàn, đồng thời kiến nghị hợp pháp hóa thẩm quyền cấp CMND cho Công an cấp tỉnh nhằm giảm tải việc ùn tắc như hiện nay sẽ giúp tiết kiệm 331 tỷ đồng/năm.

8. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thay thế thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa-nô, băng rôn đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường và hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp bằng thông báo của doanh nghiệp trước khi thực hiện quảng cáo cùng với cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, điều kiện, nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo sẽ tạo điều kiện giảm gánh nặng về thủ tục, giảm chi phí, tạo cơ hội thành công cho sản phẩm của doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường song vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước. Thực hiện phương án này tiết kiệm được cho các doanh nghiệp 272 tỷ đồng/năm.

9. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực đường bộ: giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của DN vận tải trong lĩnh vực khai thác vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô; thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc quản lý đơn vị vận tải, nhưng không quản lý đến hoạt động của từng xe ô tô, không can thiệp vào tác nghiệp của đơn vị vận tải trong quá trình điều hành các hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải khách. Việc này giúp tiếp kiệm được 120 tỷ đồng/năm.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700