Quyết định số 19/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

01:58 PM 11/05/2012 |   Lượt xem: 682 |   In bài viết | 

Chi tiết xem tại đây

Tin khác